Đang truy cập: 4
Trong ngày: 15
Trong tuần: 315
Lượt truy cập: 159258

GIỚI THIỆU VỀ MỎ NƯỚC KHOÁNG BANG


-  Suối nước khoáng Bang có khoảng 200 lổ phun lớn, nhỏ mở rộng trên một diện tích của nguồn nước khoáng.

Lưu lượng của tổng các điểm phun khoảng 15-19 lít/s: Lưu lượng ổn định.

-  Nhiệt độ không khí của mỏ khoáng chênh lệch với các vùng khác khoảng + 5oC.

-  Nhiệt độ của cuối nguồn nhánh của suối nước khoáng trước khi đổ ra sông chính       Trung bình:    40 - 410C vào mùa Hè.

                                                                                                                                               38 - 390C vào mùa Đông.

-  Tại Giếng khoan NK2 lượng nước khoáng thu được ổn định xấp xỉ khoảng  2,5 - 2,7 lít/s ( 9.0m3/h ).

-  Nhiệt độ của nước khoáng tại bể thu hồi là 99 0C. nhiệt độ nước khoáng ở bề mặt bể gom đang sôi là 1020C nhiệt độ nước khoáng ở độ sâu 5,0 m là 103 0C. Ở độ sâu 10,0 m là 105 0C và ở độ sâu-sâu hơn của giếng là có thể cao hơn rất nhiều.

-  Nước khoáng đang được khai thác Đóng chai được lấy từ giếng khoan NK2 sâu 55 m.

 

Các khảo nghiệm Địa chất khu vực mỏ nước khoáng Bang cho thấy :

Nguồn nước khoáng Bang được phun lên trong tầng nứt gãy biến đổi địa chất của Vỏ trái đất ,có nguồn gốc sâu và từ xa ,có lưu luợng ổn định.